Aktiviteter
Del

Håndboldkaravanen på Fyn

Nye muligheder for rekruttering og fastholdelse

I opstarten af sæsonen 2022/2023 har vi et fornyet karavanekoncept til de fynske foreninger. Konceptet er målrettet børn i 0. - 3. klasse. I år vil vi sammen have et øget fokus på rekruttering af medlemmer og hvordan vi fastholder dem. Din forening kan nu blive en del af et godt koncept, som giver gode oplevelser til både børn, skole og klub i dit nærområde.

Karavanen
Det er et endagsevent, hvor skolerne kommer på besøg i hallen og eleverne får en god oplevelse med håndbolden. Der er gode muligheder for at rekruttere nye spillere til din forening.

Skoleforløb
4 - 6 undervisningsdage hvor vi sammen besøger skolen og laver håndbold i undervisningen. Det vil typisk være i idrætstimerne, hvor vi overtager undervisningen af eleverne.

Skoleturnering
Vi laver en turnering som afslutning på hele forløbet. Turneringen bliver med et håndboldspil, hvor alle kan være med og afprøve det, som de har lært i skoleforløbet.

Eksempel på skolebesøg
08.30           Ankomst til skole
09.00-10.30 Undervisning 1. og 2. klasse (Omkring 60-80 elever).
10.30-11.30 Frokost betalt af skolen/foreningen
11.30-13.00 Undervisning 3. og 4. klasse (omkring 60-80 elever).
13.30           Pakning af bil og klargøring til næste dag

Har du spørgsmål til overstående eller er i tvivl om hvilket koncept der passer bedst til jeres forening, kan konsulenten træffes på: Krh@dhf.dk eller tlf. 22475798.

Basis - Pris 1000 kr.

Din forening får

Formøde med fokus på rekruttering og fastholdelse.

En dag med karavanebesøg for den lokale skole.

Opfølgning med fokus på fastholdelse.

 

Din forening skal

Stille med 1 frivillig/lærer pr. 10 elever

Være klar til at tage imod nye medlemmer

Have en ansvarlig, som deltager i formøde og har kontakt til skolen

Vil arbejde med rekruttering

Vi kommer med

2 karavaneførerer på dagen

Alt udstyret til dagen

Oplæg om rekruttering og fastholdelse

Mulighed for tilkøb af voksne til dagen

Plus - Pris 1500 kr

Din forening får

Udover basispakken får du:

4 - 6 timers håndbold i skolen

Materialer til undervisningsforløb

Stor synlighed på den lokale skole

Øget rekrutteringsgrundlag

Partnerskab på skoleforløbet

Din forening skal

Udover basispakken skal din forening:

Stille med en person til timerne i skoleforløbet

Følge antallet af indmeldelser i forbindelse med forløbet

Have eller lave en strategi for rekruttering og fastholdelse

Vi kommer med

Udover basispakken kommer vi med:

En tovholder på skoleforløbet

Planlægningen af det faglige indhold i skoleforløbet

Sparring på rekrutterings- og fastholdelsesprocessen

Materialer til skolerne, som de kan bruge videre frem

All in - Pris 1500 kr

Din forening får

Udover pluspakken får du:

En god skoleturnering som afslutning

Bedre mulighed for rekruttering

Hele turneringsplanlægningen

 

Din forening skal

Udover pluspakken skal du:

Have frivillige som kan være trænere for børnene til skoleturneringen

Have frivillige som kan være vejledere - kan tilkøbes ved forbundet

Vi kommer med

Udover pluspakken kommer vi med:

En færdig turneringsplan

En tovholder til dagen

 

Vælg hvilken pakke I er interesseret i?
  • Karavane basis - 1000 kr.
  • Karavane plus - 1500 kr.
  • Karavane All in - 1500 kr.
Hvilke skoler ønsker i at samarbejde med?
Hvilke datoer har I mulighed for et karavanebesøg?
  • 15. august
  • 16. august
  • 19. august
  • 22. august
  • Vi ønsker karavane udenfor de ovennævnte datoer
Kære Forening.

Tusind tak for din interesse for karavanepakkerne.

Du vil blive kontaktet hurtigst muligt for videre aftale og fordeling af karavaneforløb

Vælg forbund

Luk
ANNONCE