Aktiviteter
Del

Håndboldkaravanen på Fyn

Nye muligheder for rekruttering

I opstarten af sæsonen 2023/2024 har vi et fornyet karavanekoncept til de fynske foreninger. Konceptet er målrettet børn i 1. - 3. klasse. I år vil vi sammen have et øget fokus på rekruttering af medlemmer og hvordan vi fastholder nye medlemmer. Din forening kan nu blive en del af et godt koncept, som giver gode oplevelser til både børn, skole og forening i dit nærområde.

Karavanen
Det er et endagsevent, hvor skolerne kommer på besøg i hallen og eleverne får en god oplevelse med håndbolden. Der er gode muligheder for at rekruttere nye spillere til din forening.

Skoleforløb
3*2 timer eller 4*1,5 times undervisning hvor vi sammen besøger skolen og laver håndbold i idrætsundervisningen. Her vil vi hjælpe lærerne til at håndbolden kommer tilbage på skoleskemaet. Vi overtager undervisningen af eleverne for en stund og sammen med lærerne vil vi bygge et godt forløb op.

Skoleturnering
Vi laver en turnering som afslutning på hele forløbet. Turneringen bliver med et håndboldspil, hvor alle kan være med og afprøve det, som de har lært i skoleforløbet.

Har du spørgsmål til overstående eller er i tvivl om hvilket koncept der passer bedst til jeres forening, kan konsulenten træffes på: Krh@dhf.dk eller tlf. 22475798.

Håndboldkaravane 2023

Læs inden karavane besøget

Målgruppe

Målgruppen til et karavanebesøg er optimalt for 1, 2 og 3 klasse. 
For 0. klasserne er det ofte for tidligt da de lige er startet i skole.

4. klasserne kan godt være med på konceptet men anbefales at lave "håndbold i skolen".

Eksempel på besøg
8.30 Ankomst til skolen + opsætning
9.00-10.30  Karavane 1. og 2. klasse. (omkring 60-80 elever)
10.30-11.30 Frokost betalt af foreningen eller skolen
11.30-13.00  Karavane 3. og 4. klasse. (omkring 60-80 elever)
13.00-13.30  Pakning af bil og klargøring til dagen efter.
Forventninger til foreningen - "nye medlemmer - ja tak"

Obligatorisk

For at skabe den bedste ramme for selve håndboldkaravanebesøget, skal minimum en ansvarlig for håndboldkaravanen i foreningen deltage i et onlinemøde i uge 33, dato følger snarest. Dagsorden for mødet er

 • Forberedelse til håndboldkaravane og/eller skolestævne
 • Gennemgå programmet, opgaver og ansvarsfordeling
 • Den gode modtagelse af nye spillere og deres forældre
 • Opfølgende tiltag, som kan trække flere spillere til foreningen
 • Erfaringsudveksling

Frivilligt

For at klæde trænere på i de årgange, foreningen laver håndboldkaravane og/eller skolestævne og/eller "håndbold i skolen" for, tilbyder vi en inspirationsaften d. 22 August kl. 18.00-20.00 (med fysisk fremmøde), hvor temaerne er

 • Den gode modtagelse af nye medlemmer i praksis
 • Organisering af træning af mange spillere på forskellige niveauer
 • Højt aktivitetsniveau
 • Inspiration til træningsøvelser

 

Karavane

Din forening får

Formøde med fokus på rekruttering og fastholdelse.

En dag med karavanebesøg for den lokale skole.

Opfølgning med fokus på fastholdelse.

 

Din forening skal

Stille med 1 frivillig/lærer pr. 10 elever

Være klar til at tage imod nye medlemmer

Have træningstider og træner klar til den pågældende årgang i foreningen

Have en ansvarlig, som deltager i formøde og har kontakt til skolen

Vil arbejde med rekruttering

Vi kommer med

2 karavaneførerer på dagen

Alt udstyret til dagen

Oplæg om rekruttering og fastholdelse - online møde

Håndbold i skolen

Din forening får

3*2 timer eller 4*1,5 times håndbold i skolen

Stor synlighed på den lokale skole

Øget rekrutteringsgrundlag

Partnerskab på skoleforløbet

Din forening skal

Lave samarbejdsaftalen mellem skolen og foreningen.

Stille med en person til timerne i skoleforløbet 1-2 gange.

Følge antallet af indmeldelser i forbindelse med forløbet

Have eller lave en strategi for rekruttering og fastholdelse i foreningen.

Vi kommer med

En tovholder på skoleforløbet

Planlægningen af det faglige indhold i skoleforløbet

Sparring på rekrutterings- og fastholdelsesprocessen

Materialer til skolerne, som de kan bruge videre frem

Skolestævne

Din forening får

En god skoleturnering som afslutning

Bedre mulighed for rekruttering

Hele turneringsplanlægningen

 

Din forening skal

Have frivillige som kan være trænere for børnene til skoleturneringen. 1 frivillig/lærer pr. hold.

Have frivillige som kan være vejledere 1 pr. bane

Dette er meget afhængigt af antal børn.
Det kan give mening at lave denne dag sammen i kommune netværket.

Vi kommer med

En færdig turneringsplan

En tovholder til dagen

 

Hvilken forening ansøger om håndboldkaravanen
Hvem er foreningens kontaktperson i forbindelse med karavanen
Ved mere end en skole, udfyld da skole 2 og 3. Hvis flere skoler, skriv da dette i kommentarfeltet nederst.ne
I hvilken hal skal karavanen foregå?
Afkryds hvilken eller hvilke klassetrin der skal komme på besøg.
 • 0. klasse
 • 1. Klasse
 • 2. Klasse
 • 3. klasse
 • 4. klasse
Der må gerne angives hvor mange elever der forventes på de respektive årgange.
Perioden for besøg er d.28 august til 15 september.
Hvilken indsats kunne jeres forening arbejde med i forbindelse med fastholdelse af spillere efter karavanebesøget. (I skal vælge mindst én)
 • Den gode velkomst - Generelt
 • Den gode velkomst - De nye forældre
 • Uddannelse af trænere - interne kurser
 • Uddannelse af trænere - Eksterne kurser
 • Træningsmiljø for børn (Rigtig, sjov håndbold)
Mange tak for jeres ansøgning til håndboldkaravanen.
Efter d. 14 Maj vil I blive kontaktet med dato og forberedelse til karavanebesøget. Er der spørgsmål er I altid velkommen til at kontakte Katrine på mobil: 22474798 eller e-mail: Krh@dhf.dk
Katrine Refshauge Hansen
Katrine Refshauge Hansen 22475798

Vælg forbund

Luk