Spørgsmål og svar
Del

Spørgsmål og svar

Opdateret den 27. oktober 2020

Håndbolden er i gang igen efter et forår og en sommer, hvor alt blev aflyst. Selvom vi nu må spille håndbold, skal vi fortsat være meget opmærksomme på retningslinjerne fra myndighederne og de anbefalinger, der er til idrætten (nationalt og lokalt). Hvis vi slækker på at overholde retningslinjerne, risikerer vi store tilbageslag, og det ønsker vi ikke. 

På denne side vil vi forsøge at svare på en række spørgsmål om håndbold i en svær tid med corona. 

Mangler du fortsat svar, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se, hvem du skal kontakte i vores FAQ herunder.

Du kan også se, om DIF har svaret i deres FAQ

Spørgsmål og svar om corona (opdateret den 24. oktober )

Hvad er aflyst på grund af corona?

Fra mandag d. 26. oktober og fire uger frem er al kampaktivitet for seniorer sat på pause. Børn og unge op til og med U19 må fortsat spille kamp. Seniorer skal ligeledes træne i grupper af 10 frem til d. 22. november.

Selvom en række aktiviteter igen bliver gennemført, som fx landskampe og stævner, er der også lokalt aktiviteter, som bliver aflyst. Følg med på hjemmesider og facebooksider for Dansk Håndbold Forbund eller din lokale kreds eller dit forbund for at holde dig orienteret. 

En række samlinger på ungdomslandsholdene er rykket. Under aktivitetsplanen for hvert ungdomslandshold kan du orientere dig om tidspunkter.  

Hvad gør vi, hvis vi oplever lokale coronaudbrud?

Dansk Håndbold Forbund følger Danmarks Idrætsforbund og myndighedernes anbefalinger i forhold til at undgå smittespredning. Så længe myndighederne ikke fraråder at spille håndbold, er det op til den enkelte forening at vurdere, hvilke forholdsregler man vil tage ift. lokale corona-udbrud, fx hvorvidt man ønsker at tage afsted til kamp/stævne i et givent område, eller om man som arrangør bør afvikle kamp/stævne.

De lokale forbund og kredse i håndboldforbundet kan lægge op til stramninger af retningslinjerne, hvis de mener, det er nødvendigt. 

Herunder er et eksempel på, hvordan en lokal kreds har håndteret situationen og opstillet mere restriktive retningslinjer. De er sendt til alle lokale foreninger, og der er desuden via sociale medier kommunikeret til omkringliggende kredse. 

Anbefalinger for håndbolden i XX
Ind til smittetrykket igen er normaliseret i XX, beder vi håndboldklubberne om at være særligt påpasselige, blandt andet ved at følge nedenstående anbefalinger:

 • Følg sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedrørende afstand, hygiejne og smitte.
 • Udskyd evt. træningsstarten for de yngste medlemmer under skolealderen til efter 1. september. Vores yngste håndboldspillere har mange kontaktpunkter, idet de skal transporteres til håndbold, samtidig med at en forælder ofte bliver i hallen.
 • Undlad omklædning i hallernes omklædningsrum efter træning, indtil smittetryk er under kontrol.
 • Sørg for at indlægge 5-10 minutters pause mellem hver træningsgruppe, så der er tid til afspritning af materiel etc. Dette også for at undgå, at grupper har samvær på tværs.
 • Anbefal udendørs træning, hvor det er muligt. Hvis ikke det er muligt at træne udendørs, kan I opfordre til, at træningen indledes og afrundes udendørs, så der skabes tid til pauser mellem grupperne, og der dermed ikke interageres med øvrige træningshold.
 • Udskyd evt. træningskampe de næste par uger, indtil smittetrykket er under kontrol.
 • Anbefal forældre og andre pårørende at minimere deres gang i hallen.
 • Tag en dialog med den ansvarlige halinspektør eller pedel, hvor I træner, for at afstemme regler for brug af faciliteter samt at sikre skiltning, sæbe, sprit etc.
 • Aftal, hvem der i jeres forening har ansvar for klargøring af hallen før træning med afspritning af alt fra dørhåndtag til dommerbord, musikanlæg og materiel, som fx kegler.

Dansk Håndbold Forbund opfordrer dog generelt til, at vi i håndbolden tager nogle forholdsregler, hvis ens lokalområde er ramt, fx i form af bedre opdeling af træninger, så ingen hold krydser med hinanden, ingen publikum, stort fokus på hygiejne og måske aflysning af træningskampe og stævner. 

Hvad gør vi, hvis en på holdet har været i tæt kontakt med en person, der er testet positiv for Covid-19 eller selv er testet positiv?

Hvis en på holdet har symptomer eller har været i tæt kontakt med en person, der er testet positiv for Covid-19, skal personen blive væk fra træning og kamp. Tæt kontakt betyder, at man er i familie, bor sammen eller har været tættere end en meter i mere end 15 minutter, fx i skolen. I idrætssammenhæng vil nære kontakter typisk være holdkammerater, trænere mv.

Personen bør hurtigst muligt blive testet, og sundhedsmyndighederne vil herefter vejlede vedkommende ift. kontaktopsporing.

Bliver en på holdet konstateret smittet med Covid-19, afhænger foreningens håndtering af:

 • hvor tæt den smittede har været på sine holdkammerater
 • hvornår kontakten har været der
 • hvor længe den har varet.


Dansk Håndbold Forbund anbefaler i samråd med DIF, at man orienterer de hold, man har spillet mod eller trænet sammen med indenfor den periode, hvor man formodes at have været smittet med Covid-19, og ellers følge sundshedsmyndighedernes anbefalinger.

DIF har udarbejdet en fin guide til, hvis der opstår smitte i klubben. Der er blandt andet også eksempler på tekster til mails og sociale medier, som man kan bruge. 

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/10/coronasmitte-s-i-s-klubben

Må vi træne og spille kamp?

Fra mandag d. 26. oktober og fire uger frem er al kampaktivitet for seniorer sat på pause. Børn og unge op til og med U19 må fortsat spille kamp. DIF anbefaler, at vi både holder fast i at træne og spille kamp. Dansk Håndbold Forbund og DGI har lavet en række fælles retningslinjer for træning, som alle foreninger bør orientere sig om. Læs retningslinjerne her. 

Dansk Håndbold Forbund har desuden udarbejdet en coronaprotokol for afvikling af kampe og stævner, som alle foreninger bør følge. Find protokollen her.

Ovenpå en lang håndboldpause er det også vigtigt, at sørge for spillernes ve og vel. Du finder anbefalinger til den gode opstart med gode råd til opbygning af træning og progression i forhold til træningskampe, turneringskampe og stævner i forskellige aldersgrupper på siden her.

sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du se de fem råd for at undgå smitte, og på coronasmitte.dk kan du følge med i de aktuelle retningslinjer og tiltag. 

Hvor mange tilskuere må vi have i vores hal?

Der er ikke et klart svar på dette spørgsmål, da antallet af tilskuere afhænger af størrelsen på tilskuerarealet. Der må dog max være 500 mennesker i en hal, hvis afstandskrav og pladskrav kan opfyldes. Afstandskravet betyder, at der skal sikres en meters afstand mellem tilskuere målt fra næse til næse, og pladskravet betyder, at der max må være en tilskuer pr. 2 m2 i tilskuerarealet.

Ved faste sæder i hallen må hvert andet sæde benyttes. Det kan være en god idé at sætte et kryds med tape på de sæder, som ikke må benyttes. Nære kontakter må gerne sidde ved siden af hinanden, men for at lette opgaven for den ansvarlige i hallen anbefales det, at alle sidder med en meters afstand, så den pågældende ikke får brug for at kontrollere dette. Det er i sidste ende jer som klub, der stilles til ansvar for om retningslinjerne fra myndighederne overholdes, så sørg for at gøre det så overskueligt som muligt for jer selv.

Det er vigtigt at bemærke, at tilskuertallet er inkl. alle deltagere på banen. I Dansk Håndbold Forbund regner vi med max. 40 deltagere i hver kamp, hvilket betyder, at der må være 460 tilskuere, hvis pladsen tillader det. Det giver ikke mening at regne med færre eller flere spillere på holdkortet, så derfor er tallet 40 sat som det maksimale, inklusive spillere, ledere, dommere, tidtagere og gulvtørrere.

Formlen til beregning af antal tilskuere fremgår af tjeklisten, som Dansk Håndbold Forbund har udarbejdet. Den finder du lige her.

Vi har desuden lavet en lydfil, som I frit kan downloade og afspille i hallen for tilskuerne. Den finder I her. 

Hvad er retningslinjerne for publikum til kampe og stævner?

Dansk Håndbold Forbund har udover nedenstående anbefalinger udarbejdet en grundig vejledning samt en tjekliste til afvikling af kampe og stævner. De kan læses her:

Coronaprotokol for afvikling af kampe og stævner

Tjekliste

Der må gerne være siddende publikum til et stævne, en træningskamp eller en turneringskamp. Men der gælder forskellige retningslinjer for publikum om det er til et stævne eller til en eller flere enkeltkampe:

 • Til et stævne må der samles set over en hel dag deltage i alt 500 personer i idrætsbegivenheden, dvs. inklusive spillere, trænere, frivillige, dommere, tilskuere osv. Det vil sige, at for hver gang, man har en kamp, skal antallet af spillere og trænere trækkes fra det totale antal på 500 personer.

 • Til en enkeltkamp, hvad end det er trænings-, pokal- eller turneringskamp, tillades op til 500 siddende publikum, men grænsen på 500 personer er inklusive deltagerne i idrætsaktiviteten – altså spillere, trænere, frivillige, dommere, osv.

 • Til en række af kampe, fx en dag med flere turneringskampe i forskellige rækker, har arrangørerne to muligheder: Enten at lade publikum forlade hallen efter hver kamp, og der vil til hver kamp kunne være op til 500 deltagere. Vælger man at lade publikum blive siddende mellem kampene, er det retningslinjerne for publikum ved et stævne, der gælder – og der kan altså kun deltage i alt 500 personer i løbet af hele dagen med kampe. Dette er inklusive deltagere, trænere, frivillige m.m. Hvis der fx spilles tre kampe på en dag i samme hal, og der til hver kamp deltager 30 spillere, trænere og frivillige, vil der i løbet af dagen kunne være 500 minus 30x3 på publikumspladserne = 410 publikummer. Disse skal være de samme hele dagen.


Uanset, om der er tale om et stævne, en træningskamp eller en turneringskamp skal I sørge for, at der maksimalt er 1 publikum pr. 2 m2 areal i publikumsarealet. Har I stole, bænke eller lignende, så sørg for, at der er 1 meters afstand mellem hver siddeplads (måles fra næsetip til næsetip) – marker evt. hvert andet sæde og overvej at udsende information om dette forud for arrangementet. Publikum over 12 år skal bære mundbind, når de ikke sidder. 

Må der fortsat være publikum til breddekampe?

Ja. Reglerne for publikum gælder fortsat. Der må være op til 500 siddende tilskuere inklusive udøvere, hvis pladsen tillader det. Publikum skal fortsat sidde ned og være adskilt fra de udøvende på banen. Som noget nyt skal alle over 12 år, der opholder sig på en idrætsfacilitet dog også nu bære mundbind. Undtagelse fra mundbind gælder, når man er aktiv på banen eller man er i bad. Publikum og tidtagere skal have mundbind på, når de står og går, men ikke når de sidder på deres pladser. Læs mere om retningslinjer for publikum her: https://www.haandbold.dk/covid-19/retningslinjer-for-indendoers-og-udendoershaandbold/

Vi vil gerne afholde et stævne. Hvad skal vi være opmærksomme på?

Dansk Håndbold Forbund har udover nedenstående anbefalinger udarbejdet en grundig vejledning samt en tjekliste til afvikling af kampe og stævner. De kan læses her:

Coronaprotokol for afvikling af kampe og stævner

Tjekliste

1. Afvikling af håndboldstævner

Må vi afvikle et håndboldstævne?

Håndboldklubber må gerne afvikle et stævne med op til 500 deltagere, så længe der aldrig er samlet flere deltagere end det gældende forsamlingsforbud samme sted på samme tid. Fx kan der om formiddagen deltage max 100 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre 100 personer deltager i stævnet om eftermiddagen.

Har man flere haller, må man gerne afvikle kampe i flere haller samtidig, så længe det er hold indenfor samme gruppe af maksimalt 100 personer, der spiller mod hinanden. Da det vil blive set som en del af et samlet stævne, selvom man er i flere haller, og derfor skal forsamlingsforbuddet hele tiden overholdes. 

Har man flere haller til rådighed, er der også mulighed for at afvikle flere separate stævner. På den måde kan man arrangere flere stævner med op til 500 deltagere i hvert stævne. Men det er vigtigt, at der tydeligt er tale om separate stævner, og at der på intet tidspunkt samles flere personer, end forsamlingsforbuddet foreskriver på samme sted på samme tid, og at der ikke flettes mellem deltagere, trænere, dommere, frivillige og andre officials på stævnerne.

For eksempel kan man afvikle et separat stævne med U13-hold i hal A, mens der samtidig afvikles et separat håndboldstævne for U15-hold i hal B på samme facilitet. Igen gælder reglen, om at der aldrig må samles flere personer, end forsamlingsforbuddet foreskriver på samme sted på samme tid.

Det afgørende er altså, at forsamlingsforbuddet overholdes for det enkelte stævne, at der er effektiv adskillelse mellem stævnerne, og arealerne stævner foregår på, og at deltagerne ikke flettes på tværs af stævnerne på noget tidspunkt.

Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og flettes på tværs af flere grupper i et separat stævne, så længe det gældende forsamlingsforbud til enhver tid overholdes.

Der må gerne være siddende publikum til stævner. Der må dog maksimalt være 500 personer i alt til den enkelte idrætsbegivenhed. Dette er inklusive deltagere, dommere og frivillige.  Læs retningslinjerne for publikum nedenfor.

Sørg altid for at gå i dialog med facilitetejeren eller -administratoren, fx halinspektøren, forud for afvikling af stævner, kampe m.m.

2. Bespisning

Hvordan skal de håndtere udleveringen af maden?
Man må gerne have buffet, men der skal være håndsprit tilgængelig, således man kan spritte hænder efter at have fyldt på sin tallerken.

Hvordan skal de håndtere mad/snacks/kage i boderne?
Indpakkede madvarer er at foretrække, men ellers er det samme udgangspunkt som med buffeten. Der skal være sprit tilgængeligt, således man kan spritte hænderne af.

Hvor meget plads skal der være mellem deltagerne når de spiser? 
Vi anbefaler, at der er 1 meter imellem siddende personer under bespisning.

3. Overnatning

Hvor meget plads skal der være imellem hver i lokalet og mellem hver sovende, må trænere og spillere sove sammen og må trænere sove i deres eget lokale med andre trænere?
Der er ikke specifikke retningslinjer for overnatning, når der er tale om stævneaktiviteter. Derfor skal i være opmærksomme på de almindelige retningslinjer i forhold til forsamlingsforbud, afstand m.m. 

Der skal være en afstand på 1 meter mellem sengene og der skal luftes ud så ofte som muligt. Berøringsoverflader skal tørres af med vand og sæbe. Trænere/ledere må gerne overnatte i samme lokale som deres spillere eller med en anden gruppe trænere. Der opfordres også til at man fastholder grupperne i forhold til sovegrupper.

4. Transport

Hvor meget plads skal der være pr. person i en bus?
Vi anbefaler, at I tager udgangspunkt i myndighedernes retningslinjer på området, da DIF eller Kulturministeriet ikke har retningslinjer på området. Derfor anbefaler vi, at I kontakter Færdselsstyrelsen og/eller Coronasmitte.dk for at søge vejledning.


Herunder er information:

www.fstyr.dk/da/Lister/Nyheder/Nyheder/2020/04/Midlertidig-begraensning-af- antal-passagerer-i-fjernbusser

https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-bruger-offentlig-transport

5. Kampafvikling og forsamlingsforbud

Må der være publikum til kampene?
Der må gerne være siddende publikummer. Der må dog maksimalt være 500 personer i alt til den enkelte idrætsbegivenhed. Dette er inklusive deltagere, dommere og frivillige. 

Hvornår er noget en 'forsamling'? Hvad går et stævne ind under i den forbindelse?  
Der må maksimalt være samlet 100 antal personer i forhold til forsamlingsforbuddet. Der er dog særlige regler angående tilskuere/publikum som beskrevet ovenfor. Det vil for mange også betyde at man skal dele stævnet op i mindre stævner for at imødekomme denne retningslinje. Man kan dog godt være samlet flere grupper pr. idrætsfacilitet, men disse må ikke blandes, og der skal derfor være meget stramme opstregninger. 

6. Sociale arrangementer

Må man afvikle træner-/ledertræf selvom trænerne kommer fra forskellige stævner?
DIF anbefaler, at man ikke mødes på tværs af stævner, når man har med spillerne at gøre.

7. Andet

Må de frivillige kun bevæge sig inden for et stævne?
Frivillige må gerne deltage i flere stævner.

Kan et hold betegnes som en familie?
Nej. Det mener vi ikke, at det kan, da de bagvedliggende grunde for at tale om familiebegrebet i en sundhedsmæssig kontekst, bygger på kontinuerlig tæt samvær. 

Du kan finde svar på en lang række andre spørgsmål i denne Q&A fra DIF

8. Webinar med spørgsmål og svar om stævner

Hvordan er situationen for dommere?

Der er igen givet grønt lys for, at der kan afvikles kampe, og derfor må du igen dømme. Mange af jer er allerede blevet sat på de første træningskampe.

Hilsepligten er suspenderet for den kommende sæson. Det betyder, at det er helt frivilligt at hilse efter kampen.

Vi ved, at nogle synes, det er lidt mærkeligt, at hilsepligten er suspenderet, når spillerne lige har spillet en kamp, hvor mange har været i nærkontakt. Men den er suspenderet af hensyn til de yngre årgange, der ikke er i så meget nærkontakt og også af hensyn til dem, der ikke spiller eller kommer tæt på andre i en kamp, fx jer dommere.

Hilsepligten er dog en vigtig og meget indgroet del af håndbolden, og derfor kan der opstå lidt forvirring efter kampen, hvis der ikke hilses. Det er derfor også helt iorden, hvis du har lyst til at sætte en hilsen i gang, hvor I ikke giver hånd. Det kan fx være en albuehilsen.

Husk, at mange kigger på dig som dommer, når der er lidt forvirring, derfor kan det være en god ide, at du har en plan for, hvad der skal ske efter kampen – uanset om I hilser eller ej. Det er en god ide at afstemme dette med de to holds officials inden kampstart, så alle er enige om rammerne.

Herudover opfordres I alle til at følge myndighedernes gældende retningslinjer og så vidt muligt undgå unødig kontakt både før, under og efter kampen. I bør udvise stor ansvarlighed omkring hygiejne og oprydning i omklædningsrum, som efterfølgende skal bruges af andre. Dette er både for jeres egen og andres sikkerhed.

De fysiske test og teorigennemgang kører indtil videre som planlagt, da de først skal afvikles i august/september. Vi følger naturligvis situationen nøje.

Har du nogle dommerrelaterede spørgsmål, skal du kontakte dommerudvalget i din kreds eller dit distriktforbund.

 

Jeg er tilmeldt et dommer- eller trænerkursus – skal jeg møde op?

Alle dommer og trænerkurser i regi af Dansk Håndbold Forbund er indtil videre aflyst frem til og med uge 42. Der kan gælde andre forhold for de lokale forbund, og man bør derfor tjekke det lokale forbunds hjemmeside, hvis du er tilmeldt lokale træner- og dommerkurser.

Dansk Håndbold Forbund har lagt e-læringsmoduler ud for både træneruddannelsen, børnetræneruddannelsen og mentoruddannelsen, som du kan tage ganske gratis. Du skal blot oprette en profil på DIF's e-læringsportal, hvor du får adgang til dem alle. 

Hvad gør vi ved økonomiske tab? (hjælpepuljer og lønkompensation)

1. Kan vi få dækket økonomiske tab?

Det er muligt at søge DIF og DGI's corona-hjælpepulje, hvis jeres forening på grund af corona:

 • har aflyst et arrangement på mindre end 350 deltagere og deraf har manglende indtægter og/eller afholdte udgifter 
 • mister indtægter, fordi frivilligt arbejde på en festival eller lign. er aflyst
 • oplever medlemsfrafald og deraf manglende kontingentindtægter 
 • manglende sponsorindtægter.

Puljen kan for tredje gang søges (fra den 12.-30. oktober kl. 12.00) og der er tilført yderligere afsat 76 millioner kroner til puljen, som har til hensigt at støtte de alvorligt trængte foreninger. Hvis din forening har tabt penge på grund af coronaens indtog i Danmark, så søg. Det gælder også de foreninger, som tidligere har søgt puljen og fået en del af det beløb, de ansøgte om.

Puljen kan søges for tab helt tilbage fra de første coronarestriktioner blev indført og frem til den 31. december.

I ansøger gennem Centralt ForeningsRegister - der hvor I også indberetter medlemstal. 

De nærmere omstændigheder omkring ansøgningsprocessen kan du se på DIF's hjemmeside.

Der er flere puljer, der eventuelt kan være relevante at søge som forening. Få overblikket på vores side Søg midler, her.

Arrangementer med mere end 350 deltagere:

Skulle jeres forening have afholdt et større arrangement med mere end 350 deltagere, kan du søge kompensation for afholdte udgifter og manglende indtægter fra fx mad/drikke, billetsalg og diverse udlæg. Kompensationen må ikke medføre et overskud.

Tilmelding til arrangementet skulle have været før den 6. marts, og det skulle være et offentligt arrangement. Hjælpepakken er foreløbig gældende i perioden 6. marts – 31. august 2020. Du søger kompensation til større arrangementer via www.virksomhedsguiden.dk

Den 27. oktober 2020 blev der indgået en ny aftale om at forlænge en række kompensationsordninger frem til d. 31. januar 2021. Læs mere her. 

Det er endnu ikke muligt at søge om kompensation for den forlængede periode. Når de nærmere vilkår for forlængelsen er besluttet, vil Virksomhedsguiden blive opdateret med mulighederne for at søge.

2. Kan klubben søge lønkompensation til ansatte?

Risikerer jeres forening - grundet coronavirus - at opsige mere end 30 procent af jeres ansatte eller mere end 50 personer, kan I søge lønkompensation – hvis I vel og mærket modtager mindre end 50 procent af jeres driftsudgifter gennem offentlige tilskud.

Søger I lønkompensation, må medarbejderne ikke opsiges. Medarbejderne skal hjemsendes med sædvanelig løn, og de må ikke arbejde i perioden. Staten kompenserer 75 procent af lønnen for fastansatte, og 90 procent af lønnen for timelønnede – dog med et loft på 30.000 kr. pr. måned for både fastansatte og timelønnede.

Medarbejderne skal afholde fem ferie-/afspadseringsdage i løbet af hjemsendelsen. Der kan søges lønkompensation i perioden 9. marts til 8. juli.

Du kan læse mere om lønkompensation her virksomhedsguiden.dk

3. Skal trænere stadig have betaling? 

Det afhænger af ansættelsesaftalen. Trænere, som er ansat med fast arbejdstid, skal som udgangspunkt have udbetalt den aftalte løn, uanset om træningen er indstillet. Dette indebærer også, at træneren i princippet kan pålægges hjemmearbejde i denne periode. Hvis DIF’s standardkontrakt (lønnet trænere) er anvendt, vil træneren typisk være ansat med fast månedsløn. 

Trænere uden fast arbejdstid (’løsarbejde’) skal alene have løn for de timer, de har arbejdet. Det betyder, at en forening ikke skal udbetale løn til disse trænere, før aktiviteterne genoptages.

4. Kan vi få vores depositum for et planlagt arrangement/stævne tilbage?

Skulle jeres klub have været til et arrangement/stævne i udlandet, kan I få jeres penge tilbage gennem idrættens rejseforsikring, hvis:

Skulle I have været til et stævne/arrangement i Danmark, skal I selv kontakte arrangøreren med henblik på en aftale. 

Hvordan påvirker COVID-19 kontingentbetaling?

1. Opkræves der årskontingenter/gebyrer fra vores kreds/distriktforbund?

Du skal kontakte den kreds eller det distriktforbund, jeres forening tilhører. 

2. Kan medlemmer kræve kontingent retur?

Nej, medlemmerne kan ikke kræve kontingent retur.

Kontingent er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse som fx fitnesscentre.

Dansk Håndbold Forbund opfordrer samtidig til, at vores medlemmer hjælper klubberne ved at udvise samfundssind og ansvarlighed og bakke foreningen og de frivillige op i denne svære tid.

DIF's hjemmeside kan du se en uddybning af denne anbefaling, som Dansk Håndbold Forbund bakker op om. 

Hvordan informerer vi om tiltagene i vores hal?

Alle klubber opfordres til at lave et opslag på klubbens hjemmeside om retningslinjerne i deres egen hal, så både egne medlemmer og modstanderne kan orientere sig om de gældende regler. Del gerne skrivet på jeres facebookside og send en mail til jeres medlemmer. Derudover laves opslag i hallen ved indgangen.

Udarbejd også gerne en mail, som trænere, holdledere og andre frivillige omkring holdene kan sende til modstanderholdene. De kan ikke vide hjemmefra, hvad retningslinjerne er, hvis I ikke har informeret om det, så opslag i hallen er ikke nok. I risikerer en del konflikter, hvis man er kørt forgæves, så I beskytter også jeres egne frivillige ved at informere klart og tydeligt på forhånd.

Hvad gør vi, hvis der ikke er plads til alle i omklædningsrummene?

Hvis I ikke kan efterleve afstandskravet i omklædningsrummet, som er 4 m2 pr. spiller, så hele holdet kan klæde om på en gang, er det en god ide at informere modstanderklubben. Sørg også for, at der er tydelige opslag på døren til hvert eneste omklædningsrum, der informerer om antallet af mennesker, som må være i omklædningsrummet ad gangen.

Hvis der er begrænsninger på omklædningskapacitet, vil det i nogle tilfælde være en god ide at lade udeholdet bruge omklædningen, fx hvis udeholdet kommer langvejs fra. Så kan hjemmeholdet klæde om hjemmefra.

Må vi nægte udeholdets tilskuere at komme med til kamp?

Ja, det må I gerne, men det er ikke smart helt at lukke af. I elitehåndbolden har man åbnet for, at der kan komme i alt 30 fra udeholdet inkl. spillere og trænere. Så er der altid plads til et par chauffører, så de ikke skal sidde på parkeringspladsen og vente. I Superligaaftalen nævnes det, at aftalen kun gælder for hjemmeholdets tilskuere, men det er på grund af sikkerheden på stadion. Det er dog helt op til jer, hvor mange tilskuere fra udeholdet I vil finde plads til.

Hvorfor er der så lang pause mellem kampene?

Pausen er lagt ind, for at deltagerne fra kampen inden, kan nå ud af hallen, inden de næste hold skal ind i hallen. Pausen bruges til rengøring af udskiftningsområder, stolper, dommerbord og andre kontaktpunkter i hallen.

Må vi skifte side i halvlegen mellem kampene?

Ja, det må I gerne. Når deltagerne fra de to hold og dommerne er på banen, betragtes de som en samlet gruppe, som der er gjort rent til før og efter kamp. Derfor forlader man ikke banen i pausen mellem halvlegene eller blander sig med tilskuerne. Og derfor skifter man også side som normalt uden rengøring.

Hvorfor er der ikke hilsepligt, når holdene lige har været i nærkontakt i hele kampen?

Nå Dansk Håndbold Forbund har valgt at suspendere hilsepligten, er det blandt andet for at sikre, at der er så lang tid som muligt til rengøring og til at få tømt hallen. Derudover har trænere og dommere ikke været i nærkontakt med spillerne, så det er også for at beskytte dem.

Hvad gør vi, hvis et medlem eller en træner i klubben er smittet med corona?

Hvis en spiller eller træner er testet positiv, har DIF udarbejdet en fin vejledning til, hvordan I som klub kan håndtere det. Der er både forslag til mails til jeres medlemmer, modstanderhold, som I måtte have været i kontakt med og bud på tekst til sociale medier. Find vejledningen her:

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/10/coronasmitte-s-i-s-klubben

Skal vi melde afbud, hvis vi har en spiller til test?

Hvis spilleren skal testes, skal spilleren holde sig væk fra både træning og kamp. Hvis en spiller eller træner inden for 48 timer inden en positiv test har deltaget i træning, så bør hele holdet testes. Så kan man melde afbud eller stille med spillere, der ikke skal testes.

Afbud på grund af Covid-19 sidestilles med vejrlig (turneringsreglement 8.5). Det betyder, at hvis man melder afbud pga. smitte med Covid-19, skal man inden 48 timer have sendt en redegørelse til forbund/kreds for afbuddet samt en dato og et tidspunkt for, hvornår en evt. ny kamp kan spilles. Ellers taber holdet, der melder afbud, kampen. Der opkræves dog ikke bøde for afbuddet, og disse afbud gør ikke, at man udgår af turneringen som beskrevet i 8.6 og 8.6.1

 

Min kone, kæreste eller mit barn skal testes – skal jeg melde afbud som dommer eller til træning?

Uanset om man er dommer, træner eller spiller, skal man melde afbud, hvis en nær kontakt har symptomer og skal testes. Hvis testen skal tages af en person uden symptomer, så skal man selv vurdere, om man skal melde afbud.

Hvorfor er der forskel på de svar, man får hos Sundhedsstyrelsen, ved DIF og i Dansk Håndbold Forbund?

Hvis man ringer til Sundhedsstyrelsens coronahotline med et håndboldrelateret spørgsmål, vil de svar, man får, ofte være meget ukonkrete og måske også nødvendige at tolke på. Det er de, fordi Coronahotlinen svarer generelt på spørgsmål, som ikke nødvendigvis er relateret til idræt og håndbold.

Spørger man DIF, vil svarene blive mere konkrete, men samtidig skal DIF’s svar tage forbehold for alle idrætter i alle 62 specialforbund, både indendørs- og udendørsidrætter og idrætter med og uden kropskontakt.

I Dansk Håndbold Forbunds coronahotline forsøger vi at bearbejde Sundhedsstyrelsens, Kulturministeriets og DIF’s retningslinjer og besvare alle spørgsmål i et håndboldperspektiv. Vi er naturligvis i hyppig kontakt med DIF, der afklarer alle idrætsspørgsmål med de relevante ministerier.

Må vi fortsat have træning for de yngste, hvor forældre er med på gulvet?

Ja. Kulturministeriets retningslinjer siger, at der må deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementer med børn forsvarligt, fx håndboldaktiviteter med de yngste. Da aktiviteten handler om børn, må der være samlet 50 i alt.

Må voksne over 21 træne i zoner med ti deltagere i hver zone?

Ja. Der gælder de samme retningslinjer som tidligere i forhold til træning i zoner. Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er mindst to meter mellem hver bane. Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner. Her anvendes kegler, toppe, snor, skillevægge eller anden tydelig markering, der klart afgrænser banen/zonen.

Banestørrelser og aktivitetsareal er forskellige i de respektive idrætter, hvorfor forsamlingstætheden kan variere fra idræt til idræt. Forsamlingstætheden må dog ikke komme under 4 m2 pr. person. Læs mere om retningslinjer for træning i zoner på https://www.haandbold.dk/covid-19/retningslinjer-for-indendoers-og-udendoershaandbold/

Skal man bære mundbind i hallen?

Fra torsdag d. 29. oktober til og med d. 2. januar 2021 skal alle over 12 år, der opholder sig på en idrætsfacilitet bære mundbind. Mundbindet må tages af, når træningen begynder, ligesom man må tage det af, når man skal bade. Man må ligeledes tage mundbindet af, hvis man sidder ned som tilskuer og overvære en kamp. Mundbindet skal på igen, når man rejser sig.  

Hvorfor er det kun seniorkampe, der er aflyst?

Dansk Håndbold Forbund følger anbefalinger fra DIF og de relevante ministerier og myndigheder. Her anbefales det at fortsætte aktiviteter for børn og unge. Da det kræver op til 40 spillere at afvikle håndboldkampe er det ikke muligt at afvikle seniorkampe. Vi håber meget på, at smittetallene kan komme under kontrol, så der kan åbnes op for større forsamlinger igen. Vi kan alle gøre en indsats ved at være ekstra opmærksomme på de øvrige retningslinjer.

Det forlyder, at smitten raser blandt unge. Hvorfor må de unge op til og med 21 år så spille?

Meldingen fra politisk side har været, at selvom der naturligvis også er smittespredning blandt børn og unge, så har det været en prioritering, at man også er nødt til at værne om særligt børn og unges fysiske og psykiske sundhed ved at opretholde deres idræts- og fritidsaktiviteter. Derfor har man prioriteret, at idræt for børn og unge skulle holdes i gang. Samtidig har man ønsket at lukke lidt ned for nogle aktiviteter, for at forsøge at mindske smittespredningen, og her har myndighederne vurderet, at det er de voksne, der desværre må holde for. Omvendt betyder forsamlingstallet på 10, at man fortsat kan træne og mødes med holdkammerater i mindre grupper. Vi er naturligvis kede af situationen på de voksnes vegne, men det er ikke en beslutning, som Dansk Håndbold Forbund har taget, at voksne ikke må samles mere end 10 personer.

Må seniorer under 21 træne med på et yngre hold?

Efter de gældende retningslinjer må unge under og på 21 godt træne med et yngre hold, hvor der må forsamles 50. Så snart en spiller er fyldt 22, falder forsamlingstallet til 10. Vær dog opmærksom på, at unge over 19 ikke bare må spille kampe med et U19 hold. Så dette gælder alene træning.

Yderligere informationer

Du kan holde dig orienteret om den aktuelle coronasituation på følgende sider:

Har du spørgsmål?

Er dit spørgsmål relateret til corona-situationen, kan du kontakte Anders Fredsgaard på tlf. 3155 5500 eller covid19@dhf.dk.

Er dit spørgsmålet relateret til andet, er du velkommen til at ringe til os inden for vores åbningstid på 43262400. Ved du, hvilken medarbejder du skal have fat på, og haster dit spørgsmål ikke, kan du sende en mail til vedkommende. 

Du er også velkommen til at sende os en besked via vores facebookside @Danskhåndbold.

Vælg forbund

Luk
ANNONCE