Nye spilformer
Del

Intro til spilformer

spilformer i børne- OG UNGDOMShåndbold

I 2019 indførte Dansk Håndbold Forbund de første af en række løbende ændringer i spilformerne i børne- og ungdomshåndbold. Ændringerne berører både spilformer, årgangsstruktur, bolde og baner. 

Sæsonen 2023/24 er "år 5" i implementeringen, og alle ændringer er implementeret. Testperioden er afviklet (2019/20-2022/23), så sæsonen i år kan ses som et mellemår, hvor resultaterne i slutevalueringen behandles og evt. ændringer på resultaternes baggrund vil komme i høring og blive indstillet.

I skemaet her får du en oversigt over, hvordan det kommer til at se ud i den kommende sæson 2023/2024.  

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige spilformer, der spilles i dansk børne- og ungdomshåndbold. 


Struktur for sæsonen 2023/2024

 


DYK NED I ANALYSERNE


Kontakt os

Projektleder - Børnehåndbold
Katrine Thoe Nielsen 26847173

U6, U7 og U8: totalhåndbold

Fra U6 til og med U8 spiller man Totalhåndbold, som ikke er et turneringstilbud, men afvikles som stævneform.

Totalhåndbold spilles på en minibane, der måler 20x13 meter med minimål, der måler 160 cm i højden og 240 cm i længden.

I totalhåndbold har hvert hold fire spillere på banen: tre spillere og en målvogter. Målvogteren skal ikke have en særskilt trøje på, da vi opfordrer til, at målvogteren går med i angrebet, så det angribende hold kommer i overtal. Overtalsspillet er en vigtig del, da det bidrager positivt til denne aldersgruppes udvikling. Flere afslutninger og scoringer giver flere succesoplevelser for børnene.

I totalhåndbold tælles der ikke mål, og efter en scoring sættes spillet i gang fra mål. Ved indkast og målkast sættes bolden i spil på samme måde, som vi kender det fra spillet på stor bane (40x20).

Når det angribende hold har afsluttet, skal holdet tilbage og røre eget målfelt inden det må bevæge sig fremad og forsvare. På den måde får det hold, som nu er i boldbesiddelse, plads og tid til at bygge spillet op.

I totalhåndbold spiller U6 og U7 med den grønne streetbold, mens U8 spiller med en håndbold str. 00 i skum.

 


 

Download materiale

Dansk Håndbold Forbunds børnefaggruppe har produceret hæftet Totalhåndbold for U6, U7 og U8. Hæftet, som skal være med til at ensarte produktet i hele landet, er en god vejledning og guideline for lokale administrationer og foreninger, som afvikler Totalhåndboldstævner.

(opdateret version, version 2023)

Download "Totalhåndbold for U6, U7 og U8"

U9 og U11 (U10): Kortbane

U9 begyndte at spille på kortbane, da de nye spilformer blev indført til sæsonen 2019/2020, mens U11 begyndte at spille på kortbane fra sæson 2021/2022.

 

Om håndbold på kortbane
Kortbanen skaber en god og glidende overgang fra totalhåndbold på minibane til spil på den store 40x20-bane.

Ligesom børnene gradvist skal forholde sig til en større bane, skal de også gennem årgangene forholde sig til flere spillere, hvilket gør spilformen mere kompleks.

I U9 spiller man med fire markspillere og en målvogter, der ikke må gå ud af feltet. Det betyder, at det ikke længere er et overtalsspil, som man har i Totalhåndbold (U8). I U9 har børnene god plads, da de nu spiller på en bane med den fulde bredde (20 meter), så der er mulighed for at lykkes med både finter og at løbe i frie rum.

I U10 og U11 spiller man med fem markspillere og en målvogter, der ikke må gå ud af feltet. At der kommer en spiller mere med på hvert hold gør både, at spillerne skal forholde sig til flere spillere - hvilket giver flere muligheder - og at spilrummet bliver lidt mindre – hvilket gør det mere udfordrende at finte sig forbi. Denne progression passer også godt sammen med, at børnenes boldsikkerhed er vokset gevaldigt.

Banens længde på mellem 25,5 og 26 meter gør, at børnene hele tiden skal orientere sig og dermed i langt højere grad tage del i spillet. Denne del bliver mere udtalt, jo mere boldsikre børnene er.

Hensigten med den gradvise progression i antal spillere og banens størrelse er også at fremme kaosspillet med mange aktioner - både fra alle kampens deltagere og fra mange positioner - frem for et voksenstyret og taktisk spil.

Vi anbefaler, at der ofte roteres på alle pladser, særligt målmandspladsen, så alle prøver at spille de forskellige pladser.

Både U9 og U11 spiller med en læderbold, U9 med str. 00 og U11 med str. 0. I supplerende kamptilbud, især for nybegyndere, kan der spilles med enten den grønne streetbold eller kunstlæderbold i str. 00 eller 0. 

Udskiftning sker på den midterste zone af sidelinjen, som eventuelt kan markeres med en kegle.

Resultatformidling:

I Håndbold-appen og Håndboldinfo vises, om resultatet er indtastet (Res.OK). Der vises ikke stilling. 

Vær opmærksom på at i kampe på kortbane gælder følgende særregler:

a. Der spilles på en kortbane (25,5 x 20 meter)

- Der kan dispenseres fra banens mål og bredde (turneringsledelsens afgørelse)

- Der er ikke krav om markering af straffekastlinje, 3-meter linje, fuld baglinje eller midterlinje

- Der spilles med nedsænket overligger.

b. Bolden gives op ved målfeltet såvel ved scoring som opgiverkast. 

c. Når spillet vender (tabt bold eller mål), skal spillerne fra det angribende hold tilbage mod området omkring eget målfelt, før de kan deltage i spillet igen. Helbanepres er ikke tilladt. Det vil dog være tilladt at modtage en returbold efter skud i parade eller på stolper uden at være tilbage ved eget målfelt. Ligeledes må man gerne samle en ”løs” bold op uden at have været tilbage ved eget felt. Man må gerne udføre en forsvarsaktion på vej tilbage mod eget målfelt.

d. Der spilles uden udskiftningszone – spillerne må skifte ud på sidelinjen i området fra midt på banen og til baglinje ved eget mål i samme side som dommerbordet. Marker midten med en kegle.

e. Alle spillere kan agere som målmand, og målvogteren skal ikke markeres i form af anden trøjefarve.

f. Der skal altid være en målmand i målfeltet.

g. Der må ikke skydes direkte på mål fra målfeltet.

U10 og U11 spiller desuden efter følgende særregler:  

Alder: En U11 spiller er fyldt 9 år, men er ikke fyldt 11 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder. U11 opdeles i drenge og piger og kan opdeles i A-, B- og C-rækker. 

En U10 spiller er fyldt 9 år, men er ikke fyldt 10 år inden 1. januar i det kalenderår, hvori turneringen begynder. U10 opdeles i drenge og piger og kan opdeles i A-, B- og C-rækker. 

Regler: I alle U10 og U11 rækker spilles der efter de almindelige håndboldregler, men med følgende undtagelser: 

  • der spilles med 5 markspillere og 1 målvogter på banen ad gangen 
  • målvogteren må ikke forlade målfeltet i kampe på kortbane 
  • man må maksimalt må benytte 9 spillere pr. kamp.  


Målstørrelse: Når den ekstra overligger er sat på, skal målets ”åbning” være 178 x 300 cm.

Resultatformidling:

I Håndbold appen vises, om resultatet er indtastet (Res.OK),  og i stillingen vises antal kampe og point, men ikke måldifference.

I HåndboldInfo vises, om resultatet er indtastet (ROK), og i stillingen vises antal kampe, antal vundne, antal uafgjorte og antal tabte og point, men ikke måldifference.

 


 

FÅ hjælp til Etablering af Kortbane

Ændringerne i dansk børne- og ungdomshåndbold betyder, at flere børn i fremtiden skal spille på kortbane. Desuden spilles det nye motionshåndboldspil Five-a-side Håndbold for både unge og voksne også på kortbane. Det stiller krav til, at der bliver etableret flere kortbaner i de danske haller. 

Har din forening ikke en kortbane?

Læs mere om etablering, ansøgning om tilskud med mere.


INDSLUSNINGSSTÆVNER FOR NYE U9-spillere

Nye U9-spillere, der kommer til i løbet af sæsonen, bør ikke kastes ud i kamp mod mere øvede håndboldspillere lige fra start. Derfor udbydes der indslusningsstævner, hvor der er fokus på ekstra vejledning, da man ikke forventer, at spillerne har kendskab til alle reglerne endnu. 

Læs mere om indslusningsstævner her.


DØM-SELV-materiale til kortbane

Har I døm-selv-kampe for U9 og U11, kan I her finde informationsmateriale, der kan understøtte døm-selv-dommerne, før de griber fløjten og afvikler kampene.

Præsentationen kan også ses af forældre, der har børn, der spiller U9 og U11, så de kan få indsigt i kampaktiviteten for disse aldersgrupper.

U13, U15, U17 og U19

Fra U13 og opefter spiller man på den store 40x20-bane. På trods af den samme banestørrelse betegner vi U13 som børnehåndbold, mens U15, U17 og U19 betegnes som ungdomshåndbold.

På den store bane spilles der med seks markspillere og en målmand, og til forskel fra de andre spilformer i børnehåndbold (totalhåndbold og kortbane) sættes spillet altid i gang fra midten efter en scoring.

Fra U13 og opefter må der ikke mandsopdækkes, og udskiftninger skal ske, når ens eget hold er i boldbesiddelse.

På den store bane spilles der med flere forskellige boldstørrelser. U13 piger og drenge spiller med en læderbold i størrelse 1 og bruger ikke harpiks. U15 piger og drenge spiller med en læderbold i størrelse 2 og bruger harpiks. Hos U17 og U19 spiller pigerne med en læderbold i størrelse 2 med harpiks, mens drengene spiller med boldstørrelse 3 med harpiks.

 

Ungdoms-DM
Med overgangen til ulige årgange fra sommeren 2019 har Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse besluttet, at de kommende U15 årgange ikke skal deltage i ungdoms-DM som hidtil for U14 og opefter, men i stedet skal deltage i forbundsmesterskaber.

Det er endnu ikke besluttet, i hvilken form U15 skal afvikle mesterskaber, men der bliver lagt op til drøftelser mellem distriktsforbundene og Dansk Håndbold Forbund i forhold til af afholde regionale mesterskaber med deltagelse af flere hold.

Først fra U17 spiller man finalestævner under Dansk Håndbold Forbund, men Dansk Håndbold Forbunds bestyrelse ser gerne, at det kommer til at foregå i et nyt format, som ikke nødvendigvis er ens for U17 og U19.

Vælg forbund

Luk