Nye spilformer
Del

Ofte stillede spørgsmål

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad gør vi, hvis vi ikke når at etablere en kortbane inden sæsonstart 2019/2020? / Vi har forsøgt, men kan ikke få lov til at etablere en kortbane i hallen. Hvad gør vi?

I begge tilfælde vil klubben skulle kontakte den lokale udviklingskonsulent, som vil forsøge at hjælpe klubben videre i processen.

Vores idrætshal er en selvejende institution/fondsejet hal med selvstændig bestyrelse og halinspektør. Hvordan kommer vi i gang med at få en kortbane etableret?

Som udgangspunkt skal I henvende jer til den daglige leder (halinspektøren), der tager sig af den daglige drift i idrætshallen. Halinspektøren er ofte også den medarbejder, I har kontakt til i hverdagen. Ofte vil vedkommende kunne træffe beslutning om etablering af en kortbane. I andre haller vil halinspektøren bringe jeres henvendelse videre til bestyrelsens beslutning. Derfor er det vigtigt, at I fortæller, hvad en kortbane er, fordelene ved at få en bane etableret i hallen/hallerne og drøfte mulighederne for, hvordan det kan lade sig gøre at etablere (herunder pris).

Kontakt eventuelt den lokale udviklingskonsulent for hjælp i den videre proces.

Vores hal er en kommunal drevet idrætshal. Hvordan kommer vi bedst i dialog med kommunen om at få en kortbane etableret?

Tag kontakt til kommunens Kultur og Fritidsforvaltning (chefen eller en fritidskonsulent) og bed om et møde. Forinden kan I med fordel sende et infobrev, så den relevante person hos kommunen er forberedt på, hvad der skal ske. Til det formål har vi lavet et informationsbrev (se andet sted), der kort forklarer, hvad kortbane går ud på. Skulle der stadig være spørgsmål, er I velkommen til at inddrage den lokale udviklingskonsulent.

Vores hal er en skolehal - hvordan kommer vi bedst i dialog med skolen om at få en kortbane etableret?

Det varierer fra skole til skole, om I skal kontakte skolelederen eller skolens tekniske serviceleder (pedel) for et møde. Vurdér hvem I kontakter ud fra jeres lokalkendskab til skolen. På mødet kan I få lejlighed til at fortælle om, hvad en kortbane er, fordelene ved at få en bane etableret i hallen/hallerne og drøfte mulighederne for, hvordan det kan lade sig gøre at etablere (herunder pris).

Kontakt eventuelt den lokale udviklingskonsulent for hjælp i den videre proces.

Hvordan udnytter vi minibanen bagved kortbanen aktivt, så vi fylder hele hallen ud med træning?

Der er ikke noget bedre, end når en hel hal fyldt og summer af glade håndboldspillere. Har I en minibane i forlængelse af kortbanen, får I en optimal udnyttelse af halgulvet og plads til mere fleksible træningshold for forskellige målgrupper. Dansk Håndbold Forbund har gennem de seneste år udviklet en lang række aktiviteter, der vil kunne hjælpe jer med nye typer af træningshold til nye målgrupper. Det kan fx være:

  • Kombiner træning på kortbanen med eksempelvis Håndboldfitness, Familiebold, Trille Trolle, 60+ Håndbold eller børnehåndbold på minibanen. Få inspiration til træning på små baner med bløde bolde.
  • Lav specialiseret træning (træningshold af 6-8 ugers varighed med et specifikt emne: finter, afleveringer, skud
  • Lav fysisk-/forebyggende træning for eksempelvis knæ og skulder og almindelig styrketræning med egen kropsbelastning
  • Opret introforløb. Eksempelvis seks ugers introforløb for nye ungdomsspillere og/eller nye voksne spillere
  • Hold 'åben bane' med selvorganiseret træning – rekvisitter og evt. øvelsesforslag lægges frem til fri afbenyttelse og selv træning.

Få træningsinspiration på www.haandbold.dk eller spørg den lokale udviklingskonsulent for inspiration.

Projektmedarbejder
Mette Borgstrøm 24231256

Vælg forbund

Luk