Nye spilformer
Del

Baggrund, analyser og evaluering

Baggrund og analyser og proces

På denne side har vi samlet en række baggrundsinformationer, analyser om boldstørrelser og ulige årgange samt information om evalueringsprocessen for Nye spilformer. Siden vil løbende blive opdateret. 

Proces​

  2022       2023       2024       2025  
Indsats

1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt.
Midtvejsevaluering X X                        
Løbende evaluering X X                        
Mellemår, hvor de 7 indsatser fastholdes X X X X X X                
Slutrapport og anbefalinger             X X X X        
Høring og beslutning             X X            
Evt. tilpasning/ændring af Nye Spilformer                 X X X X X X


Spilformer

Undersøgelse: Betydningen af spilleform i U13 håndbold for piger og drenge: Aktivitetsprofil, pulsfrekvens, teknisk involvering og oplevelse af fun-faktor og intensitet

Af Mads Madsen, Georgios Ermidis, Vincenzo Rago, Kristoffer Surrow, Jeppe F. Vigh-Larsen, Morten B. Randers, Peter Krustrup and Malte N. Larsen, Syddansk Universitet

Resume: Formålet med denne undersøgelse var at sammenligne aktivitetsprofil, pulsfrekvens, teknisk involvering og selvoplevet intensitet og sjov i U13 håndbold for piger og drenge under 5 forskellige spilleformer. De fem spilleformer blev udført på medium (M: 20 x 30 m) eller stor bane (S: 20 x 40 m) med 4 – 6 markspillere på banen i disse formater: M4v4, M5v5, M6v6, S5v5 and S6v6.

4 pigehold og 4 drengehold deltog i en 1-dagsturnering, hvor de spillede mod den samme modstander i de fem spilleformater. Alle kampe varede 15 minutter. 

Resultaterne viste at både piger og drenge havde flere skud på mål og scorede flere mål ved 4 markspillere på banen sammenlignet med 6 markspillere. Niveauerne for fun-faktor var høje og der blev ikke fundet nogle signifikante forskelle i spillernes opfattelse af om det ene spilleformat var sjovere end det andet.  

Pigerne løb en længere total distance og havde mere højhastighedsløb (13 – 17,9 km/t) på den store bane sammenlignet med medium banen. Drengene løb flere meter som højhastighedsløb og sprint (> 17,9 km/t) på den store bane sammenlignet med medium banen, men tilbagelagde kun en længere total distance på den store bane ved samme antal spillere på banerne.

Pigerne fandt det mere anstrengende at spille S5v5 og S6v6 end M6v6, mens drengene fandt det mere anstrengende at spille S5v5 end M5v5 og M6v6.

Undersøgelsen konkluderede således at store baner i håndbold øger den totale distance og den tilbagelagte distance i de høje hastighedszoner, hvorimod færre spillere på banen øger antallet af skud og scoringer for hver enkelt spiller.  


Ulige årgange


Boldstørrelser

Ændringerne i boldstørrelser er foretaget på baggrund af en række analyser af håndboldspillet samt på baggrund af grundige diskussioner i en faggruppe. Nedenstående punkter giver et indblik i de faglige vurderinger, der ligger til grund for ændringerne på de enkelte årgange:

  • U6: Den bløde streetbold, den findes både i str. 42 og 47, som svarer til str. 00 og str. 0
  • U7: Den bløde streetbold, den findes både i str. 42 og 47, som svarer til str. 00 og str. 0
  • U8: En håndbold i str. 00 i skum. Denne bold er indført i sæson 2023/2024 på baggrund af test. Den er pt. den bedste progression frem mod overgangen til læderbold. Børnene kan klemme fast om skumbolden, og den opleves som mindre farlig end læderbolden. Det har især betydning for målvogterpositionen, da børnene spiller på minibanen og skud mod mål kommer fra en relativ kort afstand. 
  • U9: En håndbold i str. 00 i læder. Denne bold er indført i sæson 2023/2024 på baggrund af test. På kortbanen vil børnene komme til at kaste og modtage bolden over længere afstande end på minibanen, og derfor anbefales den mere kontrollerbare læderbold i str. 00. Skuddet mod målet kommer fra en længere afstand, så læderbolden vil heller ikke opleves lige så farlig, som den kan på en minibane. Bolden har også gode drible-egenskaber.
  • U11: En håndbold i str. 0 i læder .Både på pige- og drengesiden spiller børnene med en håndbold i str. 0 læder.  
  • U13: En håndbold i str. 1 i læder, uden harpiks. Både på pige- og drengesiden spiller børnene med håndbold i str. 1 uden harpiks.
  • U15: En læderbold str. 2 med harpiks. Pigerne vil her ramme den boldstørrelse, de også skal bruge som senior. Størstedelen af pigerne som U15 er tæt på at være færdigudvokset skeletmæssigt.
  • U17: Som U17 har begge køn den bold, som også bruges som seniorspiller.

BoldTest 2022/2023

På bagrund af midtvejsevalueringen blev der lavet yderligere boldtest, denne gang for U9 og som af denne test også af U8. Nedenfor kan du se de to testrapporter. For yderligere information kan du kontakte DHF's Udviklingsafdeling.
Testresultater for boldtest af skumbold til U8
Testresultater for boldtest af str. 00 til U9

Evaluering

I de fire år, som implementeringsperioden løber over, følges indsatserne gennem:
- Løbende spørgeskemaundersøgelser blandt børne- og ungdomstrænere
- Løbende kvalitative gruppeinterviews blandt børne- og ungdomstrænere
- Optagelser af kampe til brug for analyse af spil og spillerfærdigheder
- Følger antal hold og antal spillere pr. årgang.

Dansk Håndbold Forbund har indhentet ekstern ekspertise til at varetage store dele af denne proces.

Al denne vidensindsamling skal munde ud i et godt videns- og erfaringsbaseret fundament, som skal bruges til at evaluere projektet, og herefter bruges til at beslutte eventuelle justeringer for at nå hensigten.

Vidensindsamling sæson 2022/2023

Efterår 2022:
Test af 00 bolde for U9 årgangen på baggrund af midtvejsevaluering.
Kampanalyse med fokus på bold str. 1 og 0 for U13 piger.

Efterår 2022:
Uge 44: Spørgeskemaer sendes ud til børne- og ungdomstrænere samt ungdomsspillere.*

Forår 2023:
Marts: Test af 00 skum håndbold til U8

Er du interesseret i, hvad vi spørger ind til i spørgeskemaerne, kan du se spørgeskemaet fra efteråret 2022: 

*Spørgeskemaerne sendes til de børne- og  ungdomstrænere, som er registreret på holdkort i indeværende sæson. Der sendes også til ungdomsspillere med aktivt håndboldpas (U15-U19)

Har du spørgsmål, ris eller ros er du velkommen til at skrive til Katrine Thoe Nielsen, projektleder – børnehåndbold.

Projektleder
Katrine Thoe Nielsen 26847173

Vælg forbund

Luk