Nye spilformer
Del

Nye spilformer

Nye SPILFORMER I DANSK HÅNDBOLD

I 2019 indførte Dansk Håndbold Forbund de første af en række løbende ændringer i spilformerne i børne- og ungdomshåndbold. Sæsonen 2023/24 er "år 5" i implementeringen, og alle ændringer er implementeret.

Testperioden er afviklet (2019/20-2022/23), så sæsonen i år kan ses som et mellemår, hvor resultaterne i slutevalueringen behandles og evt. ændringer på resultaternes baggrund vil komme i høring og blive indstillet.

Ændringerne er indført for at være med til at sikre, at danske børn på alle niveauer spiller den mest børnevenlige, udviklende og involverende håndbold. Ændringerne er omfattende og berører både spilformer, årgangsstruktur, bolde og baner. Derfor har vi samlet de væsentligste informationer, du som foreningsleder, træner, frivillig eller noget helt fjerde, har brug for til at forstå ændringerne. 

Der er afsat en fireårig projektperiode til at implementere og evaluere ændringerne. Den løbende implementering skal sikre, at spillere, der allerede er blevet introduceret til en spilform og banestørrelse, så vidt muligt ikke skal skifte nedad i spilform. Der vil undervejs såvel som i slutningen af implementeringsperioden blive evalueret og foretaget nødvendige justeringer. Derfor vil denne side løbende blive opdateret. 

ÆNDRINGER GÆLDENDE FRA SOMMEREN 2019:

  • Der indføres ulige årgange i stedet for lige årgange til og med U19
  • Der indføres enkeltårgange frem for dobbeltårgange til og med U9
  • Der ændres i spilform, så U9 og U11 fremover skal spille på kortbane (U11 fra sæson 2021/2022)
  • Der ændres i boldstørrelser og -typer på en del børne- og ungdomsårgange
  • Der ændres i regler om målvogter, igangsættelse af spil og antal spillere på holdkortet i totalhåndbold
  • De kommende U15-årgange skal fremover ikke deltage i landsdækkende ungdoms-DM. Læs mere
  • Der indføres nye dispensations- og spiludviklingsregler.

 


STRUKTUR FOR SÆSONEN 2023/2024

 


Læs mere om ændringerne på de enkelte områder

 


KONTAKT OS

Projektleder - Børnehåndbold
Katrine Thoe Nielsen 26847173

Vælg forbund

Luk