Beach Handball
Del

Etablering af beachbaner

Beachbaner giver gode oplevelser i foreningen

Giv foreningens medlemmer og trænere nye muligheder med beachbaner, som en ekstra arena for træning og kampe.

Anlæggelsen af beachbaner kan ske i et samarbejde med kommunen og/eller hallen i jeres lokalområde. Foreningen kan søge private fonde og sponsorater til etableringen af banen, og lokale entreprenører kan stå klar med praktisk hjælp til at få etableret en bane.

Det kan også være en fordel at indgå samarbejde med en anden lokal idrætsforeningen, som vil bidrage til arbejdet fx volleyball eller fodbold.

Her kan I læse fire eksempler på, hvordan foreninger har etableret, finansieret  og vedligeholder beachbaner.

Etablering af beachbaner rundt om i Danmark

KLG Håndbold og Lind Outdoor

KLG Håndbold har i samarbejde med Lind Outdoor fået tilført nye flotte udefaciliteter, heriblandt to nyanlagte beachbaner. Beachbanerne er en del af et større område bestående af kunststofbane, multibane, Outdoor fitness, trampolinbane, motorik-legeplads samt skaterbane. Lind Outdoor er placeret på området bag hallerne i Lind og ved Lind Skole, så både skole, foreninger og offentligheden har mulighed for at gøre brug af faciliteterne. Der anlagt to beachbaner i Lind Outdoor.

Finansiering af banen
KLG Håndbold har søgt til betaling af mål, bolde og øvrigt udstyr. De har købt 4 mål, 4 mål-net + 4 ekstra, 2 sæt streger + 2 sæt ekstra + 3 x 20 bolde + boldnet og store og små kegler til 50.000 kr. Herning kommunen har betalt til det overordnede projekt Lind Outdoor, og deraf er nogle af pengene så gået målrettet beachbanerne. KLG Håndbold og Lind outdoor betaler ca. 50/50 til beachbanerne. Foreningen har overvejet muligheden for at få sponsorer til banen.

Aftale om anlæggelsen af banen
7-8 frivillige fra KLG Håndbold har brugt 8 timer en lørdag på at grave målene ned og gjort banerne klar til brug. Kommunen har hjulpet med kontakt til lokal entreprenør, som har lavet dræn og kørt sand på. Kompan, som har lavet hele Lind outdoorområdet, har samarbejdet med lokal entreprenør om rådgivning og nedlægning af sand på banen.

Aftale om drift af banen
KLG Håndbold vedligeholder selv banen som en frivillig indsats, dog i samarbejde med Lind Outdoor

Andre idrætsgrene
Lind Outdoor har samarbejdet med de lokale foreninger om faciliteterne, så det er også muligt at spille beachvolley på sandet.

Har du spørgsmål til KLG Håndbolds proces, så kan du kontakte Malene Dalgaard-Hansen konsulent@klg-haandbold.dk

Håndboldklubben Maribo/Hunseby og Maribo Hallerne

Finansiering af banen
Beachbanen ved Maribo Hallerne blev anlagt som et samarbejde mellem Lolland Kommune, HMH Maribo og Maribo Hallerne. Lolland Kommune stillede grunden gratis til rådighed og gav et godt tilbud på at anlægge banen. Udgifterne til anlæggelse af banen blev delt mellem HMH Maribo og Maribo Hallerne. Det kostede 20.000,- kr. + moms at anlægge banen. Der blev ikke ansøgt om fonde til denne del. Der blev søgt kommunale midler til at indkøbe mål. Dette blev der givet tilskud til. Der er plads til en beachhandball bane på anlægget. 

Aftale om anlæggelsen af banen
Al arbejde blev udført af Park og Vej i Lolland Kommune. Som nævnt kostede det 20.000,- kr. + moms.

Aftale om drift af banen
Den daglige drift står Maribo Hallerne for. Det gælder vedligeholdelse af banen samt opstilling og nedtagning af mål. Målene er som regel oppe i perioden fra maj til september/oktober.

Andre idrætsgrene
Der har ikke været andre idrætsforeninger inde over processen. Der er ikke opstillet net til volleyball. Banen benyttes ud over HMH Maribo af de lokale skoler, samt den frit kan benyttes i fritiden af alle.

Hvis du har spørgsmål til etableringen af baner i Maribo, kan du kontakte Morten H. Nielsen, direktør Maribo Hallerne på tlf. 30636398.

Skjern Håndbold og "Gentænk Skjern"

Beskriv foreningen og idéen om beachbanen kort
Skjern Håndbold er et klubfællesskab mellem Skjern GF og Skjern KFUM. Foreningen har ca. 450 medlemmer.
Tanken om beachanlægget blev født i en lokal initiativgruppe ved navn ”Gentænk Skjern”. Et underudvalg med fokus på at gentænke foreningsidrætten gik sammen med Skjern Håndbold, Ringkøbing Skjern Kulturcenter i forhold til at skabe en beacharena ved hallen. Der skulle være plads til både håndbold, fodbold, volleyball og uorganiseret idræt – samt skoler og andre institutioner. I princippet fri råderet for alle i lokalområdet – dog med reservation.  Området består af to beachhandball baner og tre volleybaner.

Finansiering af banen
Det lokale anlægsfirma Lauge Bonde har etableret banerne, og har samtidig givet et navnesponsorat til arenaen. Derfor hedder hele området Lauge bonde Beacharena.
Arenaen er placeret ved Ringkøbing Skjern Kulturcenter
Skjern Håndbold Forening, Skjern Håndbold A/S, Skjern KFUM Volley, Skjern GF Fodbold og Skjern GF Fitness har alle doneret kr. 10.000,- til projektet.
Ringkøbing Skjern Kommune har givet en bevilling på kr. 14.000,-  efter ansøgning i Kultur- og Fritidsudvalgets udviklingspulje.
Der er desuden ansøgt om og ydet tilskud fra en række fonde - bl.a Sydbank Fonden, DIF/DGI’s foreningspulje, Gentænk Skjern puljen og Nordea fonden.

Aftale om anlæggelsen af banen
Foreningen har nedgravet mål og placeret banelinjerne efter sandet var kørt på.
Anlægsfirmaet har stået for hele processen omkring konsultation, gravning og påfyldning af sand.

Aftale om drift af banen
Ringkøbing Skjern Kulturcenter står for vedligehold af området omkring banerne. Vedligehold og drift af banerne står Ringkøbing Skjern Kulturcenter for i samarbejde med ovenstående foreninger og Gentænk Skjern

Silkeborg-Voel KFUM

Silkeborg-Voel KFUM er i opstarten af processen med at anlægge beachbaner og bruger deres lokale netværk til at få anlagt banen. De regner med at nå et budget på 150.000 kr. til etableringen af banerne.

Entreprenør etablering ca. 100.000 inkl. moms.

Linjer + mål: 20 – 26.000 kr.

Fangnet bag mål: Vi tager fat i en fisker, der giver tilbud på net (vi håber på halv pris).

Hvis du har spørgsmål til Silkeborg-Voel KFUM's proces, så kan du kontakte Rune Elttør på rme@silkeborgvoel.dk

5 gode råd til anlæggelsen af beachbaner

1. Overvej om jeres forening har mod på at stå for meget af det praktiske arbejde selv, eller om I vil købe jer til en færdig løsning.

2. Afsøg muligheden for at samarbejde med andre idrætsforeninger om at anlægge banen. Det kan eksempelvis være volleyball eller fodbold, som vil være en del af arbejdet. 

3. Inddrag kommunen eller idrætsanlæggets ledelse i forhold til muligheden for at bidrage til anlægsarbejdet enten økonomisk eller med arbejdstimer. Kommunen/idrætsanlægget kan også stå for den efterfølgende drift af beachbanerne eller skab en god aftale, hvor foreningen drifter banen mod eksempelvis betaling eller førsteret til banen. 

4. Sørg for at de tilbud, I indhenter, indeholder alle udgifter som eksempelvis sand eller transport af sand, så I ikke bliver overrasket over uforudset udgifter.

5. Undersøg muligheden for at søge fonde eller sponsorer til at betale for anlæggelsen af beachbaner.

Kristian Buhl
Kristian Buhl 61339043

Fakta om beachbaner

Mål og baneafmærkning

Her kan du downloade specifikationer på banens mål og afmærkninger. 

Banens mål vil være 30 m. x 15 m. (Inkl. udskiftningszone og plads til mål) 

Afgravning af muldjord

De internationale regler kræver en sanddybde på ca. 40 cm.

Dansk Håndbold Forbund anbefaler, at man afgraver 40 cm, da der kan være en stor forskel på jordbunden, der kan give problemer i forhold til dræning efter regn mm.  

Dræning (afhængig af underlag)

I forbindelse med dræning, kan der nedgraves dræn, men der kan også drænes på andre måder, f.eks. kan der lave et dræningslag bestående af f.eks. muslingeskaller

Påfyldning af sand

Dansk Håndbold Forbund anbefaler, at man bruger strandsand uden sten og skaller, da det giver den bedste oplevelse og brug. 

Evt. etablering af baneopdeling (hvis flere baner)

Der er ingen krav til opdeling mellem banerne så længe ovenstående mål er overholdt.

Vælg forbund

Luk